در کتاب واحد یادگیری ایران کودکان با استفاده از فعالیت های شعر، قصه، بازی، نمایش خلاق و فعالیت های علمی و غیره با موضوع ایران آشنا می شوند.
کودک در این کتاب با مفاهیمی زیر آشنا می شود:
*نمادهای ملی : سرود ملی، پرچم و غیره
جغرافیا:خلیج فارس، پایتخت ،شهر و اماکن تاریخی، شهرهای زیارتی و غیره

 *تعلقات دینی و ملی: آشنایی با پیامبر اسلام ،انقلاب اسلامی، مشاهیر و غیره
* معادن و صنایع : آشنایی با سنگ ها، گاز، سفالگری و غیره