* اولین دوره مسابقات کشوری قرآن کریم:*

*یادواره سردارشهیدحاج قاسم سلیمانی*

*ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﺎﺯی*

ﺩﺭ۳مقطع سنی:

*خردسالان (سنین زیر۸سال) :

-         حفظ آیه الکرسی(آیه۲۵۵سوره مبارکه بقره)

*نوجوانان (سنین۸تا۱۵سال)(۲ ﺭﺷﺘﻪ):

-         حفظ سوره مبارکه نبأ

-         قرائت تقلیدی(سوره مبارکه شمس یا سوره مبارکه ضحی ،تقلیدی از استادعبدالباسط )

*بزرگسالان (سنین بالای ۱۵سال) (۲رشته):            

- ﺣﻔﻆ سوره مبارکه حشر                            

- تفسیر سوره مبارکه واقعه (ازکتاب تفسیرنمونه)

*ﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ: ﺗﺎ ۱۹ ﺩﻳﻤﺎﻩ*

اﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺖ:

www.quranasemani.ir

* ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰاﺭی ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯی: ۱۹ دی ﻣﺎﻩ*

ﻫﻤﺮاﻩ ﺑﺎ اﻫﺪای ۳۱۳ ﺟایزه اﺭﺯﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻗﻴﺪ ﻗﺮﻋﻪ