#دوره آموزشی(حضوری و آنلاین( سبک زندگی قرآنی

اساتیددوره:

-1مهدی شکری

معاون آموزش و سنجش سازمان دارالقرآن الکریم

مدیر کل طرح وبرنامه سازمان دارالقرآن الکریم

پژوهشگر، مدرس و مشاور قرآنی و فرهنگی در سطح کشور

-2حمیدرضا سلمانیان

دانش آموخته حوزه روانشناسی و دین

کارشناس سابق آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن الکریم

دارالقرآن شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

پژوهشگر، مدرس و مشاور سبک زندگی و مهارتهای زندگی در سطح کشور

زمان دوره: اول، دوم، سوم بهمن ماه 99

همراه با گواهینامه از سازمان تبلیغات اسلامی

نحوه ثبتنام در دوره: مراجعه به آدرس اینترنتی زیر

http://etasnim.com/sabk/

موسسه قرآنی تسنیم لنجان

https://what.sapp.ir/maktabesfahan

https://www.instagram.com/isfmaktabq                                                                                                              

https://eitaa.com/maktabesfahan