جشنواره شعر استانی مادرانه

فراخوان "جشنواره شعر استانی مادرانه" با موضوع زن و فرهنگ پایداری در چهار بخش:

١-زن، حماسه و ایثار ۲-زن و آزادگی ٣-زن، مقاومت و ایستادگی ۴-زن و گام دوم انقلاب

شاعران می توانند آثار خود را در دوبخش کلاسک و نو به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

ارسال آثار ازطریق پیام رسان ایتا و واتساپ به شماره 09131018983

🔴https://what.sapp.ir/maktabesfahan

https://www.instagram.com/isfmaktabq                                                                                                              

https://eitaa.com/maktabesfahan