مرحوم آیت الله مجتبی تهرانی از اثرات دعای خیر در حق دیگران، می گوید

دانلود
نام
پخش
اندازه
مدت زمان
download
doaye kheyr

9.5 MB
5:12 min