خانم الهام مهوری                          رشته روخوانی قرآن کریم

خانم سمیه عابدی                          رشته روخوانی قرآن کریم              
آقای محسن ریاحی                        رشته روخوانی قرآن کریم            
خانم مریم آقابابایی                        رشته روخوانی قرآن کریم

آقای حسین قبله نماساز                  رشته روخوانی قرآن کریم

خانم لیلا ملااحمدی                         رشته سبک زندگی و سیره معصومین    

خانم سمیه حسین هاشمی                 رشته سبک زندگی و سیره معصومین

آقای امیرحسین سلطانی آفارانی        رشته حفظ جزء یک قرآن کریم

خانم نفیسه حکیم الهی                        رشته حفظ و ترجمه نهج البلاغه        
خانم هاجر مهرعلیان گورتانی             رشته حفظ کل قرآن کریم