این کتاب در صدد است تا ضمن آشنایی کودک با قرآن کریم و برخی آموزه های کاربردی آن همچون: سلام کردن، نیکی به والدین، احترام به دیگران غیره مهارت های روخوانی قرآن کریم را نیز با استفاده از فعّالیّت های آموزشی خاص این سنین مانند: بازی، قصه، نقاشی، نمایش خلاق و غیره در او پرورش داده و همزمان زمینه شکوفایی سایر ابعاد رشد را نیز فراهم آورد.